Menjador

servei menjador curs 23-24

Preus menjador: 

Fixa (3 o més dies) 4.95 €

Eventual (1 o 2 dies) 5.45 €

Sol·licitud (Can Arabí)  CURS 23-24. Enviar a aux.admin@cpsonferriol.cat

Copia de REBUTS DOMICILIATS SEPA 2021-2022.pdf
FITXA COMENSAL AMB DIETA ESPECIAL 2021-2022(1).pdf

Per aquells alumnes que queden de manera puntual (un dia), heu de fer una tranferència de 5'45  € que s'ha d'ingressar al compte de Banca March ES91 0061 0018 8700 5528 0117 a nom de Restaurante Can Arabi S.L. indicant la data, el nom, curs i grup de l'infant. Enviau el justificant de la tranferència a ceipsonferriol@educaib.eu abans de les 9:30 del dia que queda a dinar.

MENÚ MENSUAL

FEBRER

24 02 Escoles A General CAT.pdf

ESPECIALS FEBRER

24 02 Escoles Especial Sense Carn .pdf
24 02 Escoles Especial Sense Carn de Porc.pdf
24 02 Escoles Especial Sense Carn, Peix - Ovolacti Vegetaria - Sense Gluten .pdf
24 02 Escoles Especial Sense Fruita Seca amb Closca.pdf
24 02 Escoles Especial Sense Gluten.pdf
24 02 Escoles Especial Sense Peix, Marisc, Fruita Seca.pdf
24 02 Escoles Especial Sense Proteïna de Llet (inclou sense Lactosa), Fruita Seca, Marisc.pdf
24 02 Escoles Especial Sense Proteïna de Llet (inclou sense Lactosa).pdf