Menjador

servei menjador curs 23-24

Preus menjador: 

Fixa (3 o més dies) 4.95 €

Eventual (1 o 2 dies) 5.45 €

Sol·licitud (Can Arabí)  CURS 23-24. Enviar a aux.admin@cpsonferriol.cat

Copia de REBUTS DOMICILIATS SEPA 2021-2022.pdf
FITXA COMENSAL AMB DIETA ESPECIAL 2021-2022(1).pdf

MENÚ MENSUAL

23 09 Escoles A GENERAL i ESPECIALS.pdf

OCTUBRE

23 10 Escoles GENERAL.pdf