Menjador

servei menjador curs 21-22

Canvi d’horari menjador
Joguines menjador

Preus menjador:

Fixa (3 o més dies) 4.95 €

Eventual (1 o 2 dies) 5.45 €

  • (07/09/2021) Per canvi d'empresa ens demanen que ens faceu arribar per mail (ceipsonferriol@educaib.eu) el seu model de sol·licitud omplida. Aquí podeu trobar la sol·licitud i la fixa de comensal amb dieta especial que ens heu d'adjuntar també (si escau) amb la sol·licitud.


Sol·licitud (Can Arabí) CURS 21-22

REBUTS DOMICILIATS SEPA 2021-2022.pdf
FITXA COMENSAL AMB DIETA ESPECIAL 2021-2022(1).pdf

MENÚ MENSUAL

Menú de JUNY

Menu juny.pdf