Historia

  • L'escola pública de Son Ferriol va ser construïda entre els anys 1923 i 1925. L'escola fou inaugurada pel general Primo de Rivera, el dia 18 de gener de 1925. Aquest edifici del temps de la República va funcionar com a escola fins a la construcció de la nova escola l'any 1992. En un principi l'escola estava formada per dues aules, una per als nins i l'altra per a les nines. La part central de l'edifici havia estat destinada a habitatge del professorat. El pati es trobava entre les dues aules i, enmig, hi havia una cisterna d' on es treia l'aigua per beure. L'any 1966 es va ampliar amb tres noves aules; i l'any 1977 es va crear la unitat de pàrvuls (5 anys). Durant el curs 81 - 82 l'escola es transformà en un centre de vuit unitats d' EGB una unitat de pàrvuls. El continu augment de la matrícula, va fer necessària la construcció d'una escola nova.

  • El nou centre està ubicat en un solar de 9460 m2 a la urbanització "Son Ramis Nou". Es va construir com a centre de vuit unitats d' E G B i dues de pàrvuls i va ser inaugurat el 16 de gener de 1992 . Ja durant el curs escolar 92 -93 es va demanar una ampliació d'aquest edifici degut a l'augment de la matrícula. L'actual nom del col·legi, per decisió del consell escolar i del claustre, és el de "Col·legi Públic Son Ferriol", que substitueix l'anterior nom de "Creu Vermella". El rètol de ceràmica col·locat a la façana de l'entrada, va ser confeccionat pels alumnes de 8è i instal·lat durant la Festa del Llibre de 1994

  • Durant els curs 2002-2003 es va començar a fer l'ampliació com a centre de dues línies d'E. Infantil i E. Primària, tal com és actualment.

  • Els darrers cursos la matrícula total del centre és al voltant d'uns 500 alumnes i compta amb una plantilla d'una trentena de mestres i diferent personal no docent que ajuda en tasques com la cura d'infants amb necessitats especials, la consergeria, etc.

  • El centre té com a llengua vehicular la llengua catalana que és la que s'utilitza per a l'ensenyament de totes les àrees excepte les de llengua castellana i llengua anglesa. Les comunicacions oficials generals també s'entreguen sempre en català.

  • El Projecte Educatiu del Centre recull principis com el de l'educació integral dels infants, la coeducació , la democràcia i el pluralisme, l'arrelament a l'entorn, l'aconfessionalitat i el respecte a la diversitat de les persones.

  • L'escola, amb la col·laboració de l'associació de mares i pares i altres entitats, ofereix diferents serveis extraescolars a l'alumnat. Hi ha un servei de menjador, un servei de guarderia els matins anomenat "matinet", i una oferta d'activitats extraescolars els horabaixes.