Escola segura (Info diversa COVID-19)

En aquesta pàgina trobareu agrupada tota la informació relativa a la COVID-19 i l'escola. Volem que la nostra sigui una "escola segura"

#foravirusalceipsonferriol

La informació d'aquesta pàgina s'anirà actualitzant contínuament, revisau-la periòdicament per saber si hi ha novetats.


decaleg.pdf
mascara correcte.pdf
rentar mans.pdf
4. Annex 4, protocolo d'actuació sospita, cas COVID19, 31 ago i 1 set 2020.pdf