Escola respectuosa amb el medi ambient

El CEIP SON FERRIOL es defineix com una escola "verda": respectuosa amb el medi ambient. Al llarg del curs es duen a terme diferents iniciatives i al mateix temps es donen directrius per fer un tractament sostenible dels residuus i l'ús de l'energia.