Materials QUE HAN DE DUR ELS ALUMNES 

3 ANYS

4 i 5 ANYS

1r i 2n

3r

4t

5è i 6è