Llistat de llibres

Per poder imprimir aquest document, heu d'anar a la part superior dreta, on apareixerà una icona quadrat amb una fletxa, al clicar, s'obrirà el document en una finestra on a la part superior apareixerà l'opció d'imprimir el document.