Beques de menjador escolar

(8/11/2021) Teniu tres dies per acceptar l'ajuda (podeu trucar o enviar un mail) . Els que no hagin fet la domiciliació bancària de Can Arabí i vulguin començar a fer ús del menjador, ens heu de fer arribar per mail la seva domiciliació amb la data d'alta del primer dia que en facin ús. Esperau la nostra respota abans de fer-ne ús (per raons de reorganització de l'espai del menjador). Per als nou usuaris, la data d'alta ha de ser a partir del 15 de novembre (enviau la sol·licitud abans del 12 de novembre).

Els que ja heu fet la sol·licitud però encara no feis ús, teniu tres dies per avisar de quin dia començaran a fer-ne ús (a partir del 15 de novembre).

Els que ja feis ús del menjador, no heu de fer res. Se us tindrà en compte com a beneficiats de les ajudes a partir del 15 de novembre.

(8/11/2021) Llista d'ajuts concedits.

becas adj.pdf

(8/11/2021) Llista d'ajuts concedits, sense assiganció econòmica. (Conselleria està pendent de rebre una assignació per poder donar aquesta ajuda)


becas sense ass ec_202111091306.pdf

(8/11/2021) Llista d'ajuts denegats, amb especificació del motiu de denegació.

-No compleix els requisits: 1

-Manca de documentació: 2


becas denegades_202111091307.pdf