Beques de menjador escolar

  • S'ha d'entregar a direcció, amb cita prèvia, entre el 15/03/2021 i 23/03/2021, degudament complimentat i amb la documentació que correspon (original i còpia)


15/03/2021. Convocatòria extraordinària: ajudes menjador situacions sobrevingudes.

BOIB, bases de la convocatòria

ajudes sobrevingudes menjador

Sol·licitud, Diligència de presentació i Declaració responsable. Presentar si declara que els únics ingressos de la unitat familiar són el subsidi de desocupació o els ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-1920210318145128648.pdf