Beques de menjador escolar

(24/09/2021) LLISTA PROVISIONAL DE LES AJUDES DE MENJADOR. HI HA TRES DIES PER PRESENTAR LES RECLAMACIONS SI NO ESTAU D'ACORD AMB LA BAREMACIÓ.

20210924132739184.pdf
20210924132727836.pdf
  • S'ha d'entregar a direcció, amb cita prèvia, entre el 06/09/2021 i 10/09/2021, degudament complimentat i amb la documentació que correspon (original i còpia)


(17/08/2021)

BOIB, bases de la convocatòria

Boib.pdf

(17/08/2021)

Annex 2: Sol·licitud (pàg 31962, 31963, 31964, 31965 i 31966)

Annex 3: Acceptació de l'ajuda (pàg 31967)

Annex 8: Diligència de presentació (pàg 31977)

Annex 10: Declaració responsable (pàg 31979)