Adscripció als instituts de secundària

Per qualsevol dubte, per favor enviau un mail a emma.nadal@cpsonferriol.cat amb el vostre dubte i el vostre número de telèfon. Retornaré el mail o trucaré amb número oculto. Gràcies.

Puntuació definitiva

Madina Mayurqa

Madina Mayurqa Definitu.pdf

Sant Marçal

Sant Marçal definitiu.pdf

Josep Mª Llompart

Josep Mª Llompart definitiu.pdf

Joan Mª Thomàs

Joan Mª Thomas definitiu.pdf

Puntuació provisional 

IES MADINA MAYURQA

Provisional Madina.pdf

IES JOAN MARIA THOMÀS

Provisional Thomas.pdf

IES SANT MARÇAL

Provisional Sant Marçal.pdf

Totes les sol·licituds de Sant Marçal han estat acceptades. No han baremat, no fa falta reclamar. TOTS TENEN PLAÇA.

 Calendari del procés

Calendari

(11/04/2024) Plana Web d'escolarització


ATENCIÓ: Tots/es els alumnes han de fer la sol·licitud a un IES Adscrit. Tots/es teniu una plaça assegurada a un dels IES adscrits.  Si voleu fer una sol·licitud per un centre diferent als 5 que tenim adscrits, heu de fer la sol·licitud d'admissió seguint el seu calendari. Heu de tenir present, que una vegada hagin sortit les llistes definites d'admissió i se vos ha concedit una plaça, perdeu automàticament la plaça dels IES adscrits.

Petita explicació: 

1.Entrau a la plana web d'escolarització. 

2. Entrau a l'apartat criteris de barem. Aquí trobareu l'explicació de cada un dels criteris de barem. Anau pensant quines són les que podreu sol·licitar que es tengui en compte a l'hora de baremar la vostra sol·licitud. Fixau-vos amb quina documentació heu d'aportar per poder sol·licitar aquell criteri i si fa falta adjuntar-hi algún Annex. 

3. Tornau a la plana anterior i ara triau el botó de sol·licituds. Teniu dues maneres d'accedir:

a) Tràmit autenticat. Teniu usuari GESTIB, cl@ave, cl@ve pin o certificat digital. 

b) Tràmit anònim. No teniu cap mitjà anteriorment citat, per poder-vos identificar. Si feis el tràmit anònim, heu de presentar la còpia de la sol·licitud signada pels dos progenitors/ tutors legals a la direcció del centre. Si no ho entregau, la vostra sol·licitud queda rebutjada.

c) Aquelles famílies que no tenen DNI: S'ha de presentar la sol·licitud en paper degudament omplida i tota la documentació a la direcció del centre.

4. Anau omplint tota aquella informació que se vos demana. Si és un tràmit autenticat, molta informació ja surt omplida per defecte, revisau que és correcte.

5. Clicau sobre aquells criteris que voleu que se vos tengui en compte a l'hora de baremar. Revisau si s'ha d'adjuntar documentació (ho podeu adjuntar a la mateixa sol·licitud o heu de venir a entregar-la a la direcció del centre)

6. Enumerau els IES adscrits pels quals feis la sol·licitud per ordre de preferència.

7. Anomena i desa el tràmit. Imprimiu el justificant i la còpia del procés.

Podeu fer tantes sol·licitud com facin falta, es tindrà en compte la darrera sol·licitud enviada.

Manual anònim

1.-Manual_Adscripcio_CAT_ANONIM_(DNI_o_NIE).pdf

Manual autenticat

3.-Manual_Adscripcio_CAT_AUTENTICAT_ELECTRONICAMENT.pdf

Annex

Autorización progenitor ausente Castellano

AUTORIZACIÓN TRÁMITES ESCOLITZACIÓN_CAST progrenitor ausente.pdf

Autorització progenitor absent Català

AUTORITZACIO TRÀMITS ESCOLITZACIÓ_CAT progrenitor absent.pdf

Annexo 11 Castellano (protección de datos, enfermedad crónica)

ANEXO 11.pdf

Annex 11  Català (protecció de dades, malaltia crònica)

ANNEX 11 Malaltia crònica.pdf

Declaració responsable Català

Declaració responsable_cat.pdf

Declaración responsable Castellano

Declaración responsable_cast.pdf

Resolució 

Resolució curs 24-25 CAT.pdf

(24/03/2021) Presentació del procés d'adscripció.

Adscripció 2020/2021

Vídeo explicatiu del curs 2020/2021 del procés d'adscripció.

Adcripció 2020_2021 - Presentaciones de Google (2).mp4

INFORMACIÓ REBUDA DELS INSTITUTS: (01/02/2024)

IES d'adscripció directa:

IES MADINA MAYURQA (16/02/2024)

Portes Obertes Madina 24-25.pdf

IES JOSEP MARIA LLOMPART 

IES Josep MAria Llompart.jpg

IES JOAN MARIA THOMÀS (02/03/2023)

Benvolgudes famílies,


Des de l'IES Joan Maria Thomàs volen recordar-vos que aquest divendres 16 de febrer realitzaran la seva jornada de portes obertes enfocada a les famílies dels nous alumnes.


Trobareu tota la informació en el cartell adjunt i també a la seva pàgina web https://sites.google.com/iesjmthomas.eu/iesjoanmariathomasweb/matriculat?authuser=0


Gràcies per la vostra participació,Portes obertes.jpeg

IES SON PACS

IES Son Pacs.pdf

IES SANT MARÇAL

Conservatori