Adscripció als instituts de secundària

Per qualsevol dubte, per favor enviau un mail a emma.nadal@cpsonferriol.cat amb el vostre dubte i el vostre número de telèfon. Retornaré el mail o trucaré amb número oculto. Gràcies.

(27/04/2023) Totes les sol·licituds fetes als IES Sant Marçal, Josep Mª Llompart, Joan Mª Thomàs han obtingut plaça sense haver de baremar (surt a 0). Les sol·licituds a IES Son Pacs van segons el barem.


Llistes provisionals: podeu veure la vostra puntuació al Gestib apartat escolarització, a la plana web d'escolarització/resultat del procés o a les listes que surten a continuació on voreu totes les sol·licituds rebudes a cada centre.

Sant Marçal

Provisional Sant Marçal.pdf

Joan Mª Thomàs

Provisional Joan Mª Thomàs.pdf

Josep Mª Llompart

Provisional Josep Mª Llompart.pdf

Son Pacs

Provisional Son Pacs.pdf

(21/03/2023) Calendari del procés

1000020498 (1022×656)

(21/03/2023) Plana Web d'escolarització


ATENCIÓ: Tots/es els alumnes han de fer la sol·licitud a un IES Adscrit. Tots/es teniu una plaça assegurada a un dels IES adscrits.  Si voleu fer una sol·licitud per un centre diferent als 5 que tenim adscrits, hau de fer la sol·licitud d'admissió seguint el seu calendari. Heu de tenir present, que una vegada hagin sortit les llistes definites d'admissió i se vos ha concedit una plaça, perdeu automàticament la plaça dels IES adscrits.

Petita explicació: 

1.Entrau a la plana web d'escolarització. 

2. Entrau a l'apartat criteris de barem. Aquí trobareu l'explicació de cada un dels criteris de barem. Anau pensant quines són les que podreu sol·licitar que es tengui en compte a l'hora de baremar la vostra sol·licitud. Fixau-vos amb quina documentació heu d'aportar per poder sol·licitar aquell criteri i si fa falta adjuntar-hi algún Annex. 

3. Tornau a la plana anterior i ara triau el botó de sol·licituds. Teniu dues maneres d'accedir:

a) Tràmit autenticat. Teniu usuari GESTIB, cl@ave, cl@ve pin o certificat digital. 

b) Tràmit anònim. No teniu cap mitjà anteriorment citat, per poder-vos identificar. Si feis el tràmit anònim, heu de presentar la còpia de la sol·licitud signada pels dos progenitors/ tutors legals a la direcció del centre. Si no ho entregau, la vostra sol·licitud queda rebutjada.

c) Aquelles famílies que no tenen DNI: S'ha de presentar la sol·licitud en paper degudament omplida i tota la documentació a la direcció del centre.

4. Anau omplint tota aquella informació que se vos demana. Si és un tràmit autenticat, molta informació ja surt omplida per defecte, revisau que és correcte.

5. Clicau sobre aquells criteris que voleu que se vos tengui en compte a l'hora de baremar. Revisau si s'ha d'adjuntar documentació (ho podeu adjuntar a la mateixa sol·licitud o heu de venir a entregar-la a la direcció del centre)

6. Enumerau els IES adscrits pels quals feis la sol·licitud per ordre de preferència.

7. Anomena i desa el tràmit. Imprimiu el justificant i la còpia del procés.

Podeu fer tantes sol·licitud com facin falta, es tindrà en compte la darrera sol·licitud enviada.

Manual anònim

1.-Manual_Adscripcio_CAT_ANONIM_(DNI_o_NIE).pdf

Manual autenticat

3.-Manual_Adscripcio_CAT_AUTENTICAT_ELECTRONICAMENT.pdf

Annex

Solicitud Castellano

FORMULARI DE SOL·LICITUD_CASTELLÀ_23-24.pdf

Sol·licitud Català 

FORMULARI DE SOL·LICITUD_CATALÀ_23-24.pdf

Autorización progenitor ausente Castellano

AUTORIZACIÓN TRÁMITES ESCOLITZACIÓN_CAST progrenitor ausente.pdf

Autorització progenitor absent Català

AUTORITZACIO TRÀMITS ESCOLITZACIÓ_CAT progrenitor absent-1.pdf

Annexo 11 Castellano (protección de datos, enfermedad crónica)

Anexo 11_cast.pdf

Annex 11  Català (protecció de dades, malaltia crònica)

Annex 11_cat-1 malaltia crònica, protecció de dades.pdf

Declaració responsable Català

Declaració responsable_cat.pdf

Declaración responsable Castellano

Declaración responsable_cast.pdf

Resolució 

Resolució 23-24-CAT.pdf

(24/03/2021) Presentació del procés d'adscripció.

Adcripció 2020/2021

Vídeo explicatiu del curs 2020/2021 del procés d'adscripció.

Adcripció 2020_2021 - Presentaciones de Google (2).mp4

INFORMACIÓ REBUDA DELS INSTITUTS: (02/03/2023)

IES d'adscripció directa:

IES MADINA MAYURQA

Bon dia,


Vos comunicam que la sessió de "Portes obertes de l'IES MADINA MAYURQA" adreçada a les famílies per poder resoldre dubtes i qüestions a les famílies, sobre el funcionament del nostre centre pel proper procés d’escolarització del curs 2023-2024, tendrà lloc el proper dilluns 27 de març.

 

La visita al centre es realitzarà entre les 17:30 i les 19.30 hores i la reunió informativa serà a les 19:30 hores (adjuntam tríptic) 


A la nostra pàgina web podeu consultar tota la informació d'aquesta sessió  + info: www.iesmadinamayurqa.net


Portes Obertes 2023 Madina Mayurqa.pdf

IES JOSEP MARIA LLOMPART 

Jornada de Portes Obertes que celebrarem el proper 23 de març a les 19.00 de forma presencial.

És important que, per tal de controlar l'aforament, assenyaleu que només permetrem l'accés de dos membres per unitat familiar.

Per a més informació es pot consultar la nostra pàgina web http://maxconn.iesllompart.cat/index.php/inici
Portes obertes 2023.jpg

IES JOAN MARIA THOMÀS (02/03/2023)

Carta IESJMTHOMAS.pdf

Estimades famílies,

vos convidam a la jornada de portes obertes del nostre centre el proper divendres dia 17 de març, de 18 a 20 de l'horabaixa.

Podreu conéixer el nostre centre i rebre informació sobre qui som, les nostres comissions i activitats de centre, com funcionam, matrícules, programa PEI...


A més, anunciar que ja tenim les dates per les reunions informatives. Seran al nostre centre, el proper 21 de març i haurà dos torns:

1r torn: 17.30

2n torn: 19.00


Portes Obertes IESJMHTOMAS.jpg

IES SON PACS

Portes obertes Son Pacs 2.pdf

IES SANT MARÇAL

Conservatori

Portes Obertes Conservatori 21 i 22 de març.pdf