Adscripció als instituts de secundària

Llistat Provisionals del BAREM, només es pot veure la puntuació obtinguda, NO EL CENTRE. Poseu consultar el resultat del barem de tres maneres diferents:

  1. A les llistes que hi ha penjades a continuació, classificats per IES, on surten totes les sol·licituds rebudes i els seus barems, cercant el vostre codi

  2. A la plana d'escolarització, apartat RESULTAT DEL PROCÉS, omplir les dues dades que vos demana, i veureu la vostra puntuació obtinguda.

  3. Al vostre GESTIB, apartat ESCOLARITZACIÓ veureu la vostra puntuació obtinguda.

Recordau que les RECLAMACIONS són del 2 al 4 de maig, a través de la plana d'escolarització > resultat del procés > reclamacions.

Definitives MADINA MAYURQA

Definitives Madina Mayurqa.pdf

Definitives SANT MARÇAL

Definitives Sant Marçal.pdf

Definitives SON PACS

Definitives Son Pacs.pdf

Definitives JOSEP MARIA LLOMPART

Definitives Josep Maria Llompart.pdf

ACCÉS DIRECTE plana d'Escolarització RESULTAT DEL PROCÉS

(19/03/2022) Plana d'escolarització.

(24/03/2021) Plana d'escolarització, sol·licituds.

(24/03/2021) Instruccions

(24/03/2021) Captura de pantalla de la plana per presentar les sol·licituds amb les tres formes d'accedir (identificar-se) per començar el tràmit. Recordau, si ho feis de manera anònima heu de venir al centre amb la sol·licitud impresa, omplida i signada pels dos progenitors (demanau cita prèvia)

Calendari (19/03/2022)

I. Calendari del procés d'adscripció de primària, ESO i educació especial

- Presentació de sol·licituds:

Inici: 31/03/2022.

Finalització: 06/04/2022.

- Llista de puntuacions provisionals: 29/04/2022.

- Reclamacions:

Inici: 02/05/2022.

Finalització: 04/05/2022.

- Resolució de les reclamacions: 05/05/2022.

- Llistes definitives: 09/05/2022.

- Matriculació d'educació primària i educació especial:

Inici: 24/06/2022

Finalització: 30/06/2022

- Matriculació d'ESO:

Inici: 24/06/2022.

Finalització: 01/07/2022.


En el cas de no haver obtingut cap plaça en el procés d'admissió, l'alumnat adscrit tindrà una reserva de plaça fins al dia 22 de juliol de 2022.

22/03/2021 Convocatòria a la reunió informativa sobre el procés d'adscripció

(19/03/2022) BOIB 19 DE MARÇ DE 2022


(24/03/2021) Presentació del procés d'adscripció.

Adcripció 2020/2021

Vídeo explicatiu del curs passat del procés d'adscripció.

Adcripció 2020_2021 - Presentaciones de Google (2).mp4

INFORMACIÓ REBUDA DELS INSTITUTS:

IES d'adscripció directa:

  • Joan Maria Thomàs

  • Josep Maria Llompart

  • Madina Mayurqa

  • Son Pacs

  • Sant Marçal

IES MADINA MAYURQA

IES JOSEP MARIA LLOMPART (14/03/20022)

Jornada de Portes Obertes que celebrarem el proper 29 de març a les 19.00 de forma presencial.

És important que, per tal de controlar l'aforament, assenyaleu que només permetrem l'accés de dos membres per unitat familiar.

Per a més informació es pot consultar la nostra pàgina web http://maxconn.iesllompart.cat/index.php/iniciIES JOAN MARIA THOMÀS

IES SON PACS

IES SANT MARÇAL