Admissió

Per qualsevol dubte, per favor enviau un mail a emma.nadal@cpsonferriol.cat amb el vostre dubte i el vostre número de telèfon. Retornaré el mail o trucaré amb número oculto. Gràcies.


HORARI DE SECRETARIA D'ATENCIÓ AL PÚBLIC: de diMARTS a divendres de 9h a 10h. 

Documentació a dur emplenada per formalitzar la matrícula a qualsevol curs

full matrícula SECRETARIA.docx.pdf
Full de matrícula autoritzacions.docx.pdf
Clausula_proteccio_dades_per_educacio.pdf
Entrevista 3 anys.pdf

Per alumnes que es matriculen de 4t a 6è de primària.

Autorització de GSuite for Education CEIP SON FERRIOL
Consentiment correus i contra-1.pdf
Cessió Chromebook - alumnes

LListat puntuació PROVISIONAL 

Admissió EI,EP,ESO_Provisional.pdf

(11/04/2024) Calendari

Possibles vacants pel curs 2024/2025

Possibles vacants

(11/04/2024) Plana d'escolarització

(11/04/2024Explicació de com fer el tràmit: 

1.Entrau a la plana web d'escolarització. 

2. Entrau a l'apartat criteris de barem. Aquí trobareu l'explicació de cada un dels criteris de barem. Anau pensant quines són les que podreu sol·licitar que es tengui en compte a l'hora de baremar la vostra sol·licitud. Fixau-vos amb quina documentació heu d'aportar per poder sol·licitar aquell criteri i si fa falta adjuntar-hi algún Annex. 

3. Tornau a la plana anterior i ara triau el botó de sol·licituds. Teniu dues maneres d'accedir:

a) Tràmit autenticat. Teniu usuari GESTIB, cl@ave, cl@ve pin o certificat digital. 

b) Tràmit anònim. No teniu cap mitjà anteriorment citat, per poder-vos identificar. Si feis el tràmit anònim, heu de presentar la còpia de la sol·licitud signada pels dos progenitors/ tutors legals a la direcció del centre. Si no ho entregau, la vostra sol·licitud queda rebutjada.

c) Aquelles famílies que no tenen DNI: S'ha de presentar la sol·licitud en paper degudament omplida i tota la documentació a la direcció del centre.

4. Anau omplint tota aquella informació que se vos demana. Si és un tràmit autenticat, molta informació ja surt omplida per defecte, revisau que és correcte.

5. Clicau sobre aquells criteris que voleu que se vos tengui en compte a l'hora de baremar. Revisau si s'ha d'adjuntar documentació (ho podeu adjuntar a la mateixa sol·licitud o heu de venir a entregar-la a la direcció del centre)

6. Enumerau els centres pels quals feis la sol·licitud per ordre de preferència.

7. Anomena i desa el tràmit. Imprimiu el justificant i la còpia del procés.

Podeu fer tantes sol·licitud com facin falta, es tindrà en compte la darrera sol·licitud enviada.

Annex

Annexo 11 Castellano (protección de datos, enfermedad crónica)

ANEXO 11.pdf

Annex 11 Català (protecció de dades, malaltia crònica)

ANNEX 11 Malaltia crònica.pdf

Autorización progenitor ausente Castellano

AUTORIZACIÓN TRÁMITES ESCOLITZACIÓN_CAST progrenitor ausente.pdf

Autorització progenitor absent Català

AUTORITZACIO TRÀMITS ESCOLITZACIÓ_CAT progrenitor absent.pdf

Declaración responsable Castellano

Declaración responsable_cast.pdf

Declaració responsable Català

Declaració responsable_cat.pdf

Resolució

Resolució curs 24-25 CAT.pdf

(11/04/2024) Intruccions procés d'admissió.

(11/04/2024) Captura de pantalla de la plana d'escolarització de la presentació de sol·licituds amb les tres maneres d'accedir (identificar-se). Recordau que si ho feis de manera anònima, heu d'entregar la sol·licitud impresa, omplida i signada pels dos progenitors a la direcció del centre (demanau cita prèvia)

PORTES OBERTES VIRTUALS

PORTES OBERTES 23_24.pdf

(21/06/2023) DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA,  

Només per aquelles noves matrícules de 4t, 5è o 6è d'EP.

Copia de Autorització de GSuite for Education CEIP SON FERRIOL.pdf