Documentació

Pla de contingència

PLA DE CONTINGÈNCIA 21-22.pdf

DOCUMENTS OFICIALS DEL CENTRE (en revisió)

Projecte lingüístic de centre

PLC 2017 2.pdf

PAT

Copia de PAT CeipSonFerriol.pdf

Concreció Curricular

Copia de CONCRECIÓ CURRICULAR (abril2019).pdf

ROF

Copia de ROF 2020-2021 (2).pdf

PAD

PAD CeipSonFerriol.pdf