Documentació

PROJECTE DE DIRECCIÓ

Còpia de PROJECTE DE DIRECCIÓ (2).pdf

PLA DIGITAL DE CENTRE

MD05080400 PDC 2022-2023.pdf

ROF 

ROF 2020-2021-1.pdf

Pla de contingència 

PLA DE CONTINGÈNCIA 21-22.pdf

DOCUMENTS OFICIALS DEL CENTRE (en revisió)

Projecte lingüístic de centre

PLC 2017 2.pdf

PAT

Copia de PAT CeipSonFerriol.pdf

Concreció Curricular

Copia de CONCRECIÓ CURRICULAR (abril2019).pdf

PAD

PAD CeipSonFerriol.pdf

PIC

Còpia de PIC .pdf

Pla de Convivència

PLA DE CONVIVÈNCIA 23_24.pdf