Documentació

Pla de contingència

Copia de PLA DE CONTINGÈNCIA juliol 2021 (1).pdf

DOCUMENTS OFICIALS DEL CENTRE (en revisió)

Projecte lingüístic de centre

PLC 2017 2.pdf