Documentació

PROJECTE DE DIRECCIÓ

Còpia de PROJECTE DE DIRECCIÓ (2).pdf

Pla de contingència

PLA DE CONTINGÈNCIA 21-22.pdf

DOCUMENTS OFICIALS DEL CENTRE (en revisió)

Projecte lingüístic de centre

PLC 2017 2.pdf

PAT

Copia de PAT CeipSonFerriol.pdf

Concreció Curricular

Copia de CONCRECIÓ CURRICULAR (abril2019).pdf

ROF

Còpia de ROF 2020-2021

PAD

PAD CeipSonFerriol.pdf

PIC

Còpia de PIC .pdf