Òrgans de govern

Òrgans de govern

Equip Directiu

Directora: Joana Font Barceló

Cap d'Estudis: Maria Antònia Cantallops Vallespir

Secretària: Emma Nadal Roberts

Consell Escolar

El Consell Escolar té, entre d'altres, la competència d'aprovar, avaluar i vetllar per la correcta aplicació dels documents d'organització, govern i control del centre.

Presidenta: Joana Font Barceló

Cap d'Estudis: Maria Antonia Cantallops Vallespir

Secretària: Emma Nadal Roberts

Representants del professorat

Eva Martinez

Xisca Castell

Cristina Sastre

Margalida Juan

Maria Jesús Bibiloni Antich

Representants dels pares i mares

Sonia Segura

Nadia Haddoui

Frederic Bibiloni

Representant de l’APIMA: Antoni Fullana

Representant de l’Ajuntament de Palma