Òrgans de govern

Òrgans de govern

Equip Directiu

Directora: Joana Font Barceló

Cap d'Estudis: Maria Antònia Cantallops Vallespir

Secretària: Emma Nadal Roberts

Claustre 2017- 2018

Tutores i suport d'infantil

3 anys A - Carme Trujillo

3 anys B - Xisca Castell

4 anys A - Laura Calafell

4 anys B - Pamela Forteza

5 anys A - Tita Garcia

5 anys B - Cati Isern

Suport +1 coord - Aina Sales

Suport +2 - Xisca Pons

Tutores 1r Cicle

1r A - Aina Ybañez

1r B - Pilar Rodríguez

1r C - Maria Esperanza Gelabert

2n A - Maria Jesús Bibiloni

2n B - Francisca Pujol

3r A - Antonia Diego

3r B - Teresa López

Tutors/es 2n Cicle

4t A - Marta Català

4t B - Lluïsa Fiol

5è A - Pep Gayà

5è B - Carolina Guirao

6è A - Esther López

6è B - Eva Martínez

6è C - Neus Moreno

Especialistes

Matíes Amengual (Música)

Mar Capó (Música 1/2 jornada)

Alicia Talens (E Física)

Joan Maimó ( E Física)

Emma Nadal (Anglès)

Paula López (Anglès)

Margalida Coll (Religió)

Equip de suport

Eva Ponce (PT)

Magdalena Martínez (PT)

Elena Bernat (PT)

Marga Ribas (PT)

Cristina Sastre (AL)

Sofia Maldonado (AL)

Margalida Juan (AD)

Catalina Llinas (ATE)

Silvia Pelaez (ATE)

Consell Escolar

El Consell Escolar té, entre d'altres, la competència d'aprovar, avaluar i vetllar per la correcta aplicació dels documents d'organització, govern i control del centre.

Presidenta: Joana Font Barceló

Cap d'Estudis: Maria Antonia Cantallops Vallespir

Secretària: Emma Nadal Roberts

Representants del professorat

Eva Ponce

Marta Català

Cristina Sastre

Margalida Juan

Maria Jesús Bibiloni Antich

Representants dels pares i mares

Sonia Segura

Nadia Haddoui

Frederic Bibiloni

Inés Mateu

Representant de l’APIMA: Antoni Fullana

Representant de l’Ajuntament de Palma