Òrgans de govern

Òrgans de govern

Equip Directiu

Directora: Joana Font Barceló

Cap d'Estudis: Maria Antònia Cantallops Vallespir

Secretària: Emma Nadal Roberts

Claustre 2017- 2018

Tutores i suport d'infantil

3 anys A - Cati Payeras

3 anys B - Xisca Pons

3 anys C - Mònica Martinez

4 anys A - Carme Trujillo (S)

4 anys B - Xisca Castell

5 anys A - Laura Calafell

5 anys B - Marta Cardona

Suport +1 coord - Aina Salas

Suport +2 - Tita Garcia

Tutores 1r Cicle

1r A - Margalida Llull

1r B - Margalida Juan

2n A - Aina Ybañez

2n B - Pilar Rodriguez

2n C- Maria Jesús Bibiloni

3r A - Marta Català

3r B - Sara Gornés (S)

Tutors/es 2n Cicle

4t A - Antònia Diego

4t B - Teresa López

5è A - Esther López

5è B - Eva Martinez

6è A -Pep Gayà

6è B - Francisca Pujol


Especialistes

Lola Aleñar (Música)

Alicia Talens (E Física)

Joan Maimó ( E Física)

Emma Nadal (Anglès)

Rocio Martinez (Anglès)

Margalida Coll (Religió)

Equip de suport

Eva Ponce (PT)

Magdalena Martínez (PT)

Marta Oliver (PT)

Cati Barrera (PT)

Cristina Sastre (AL)

Dina Lorenzo(AL)

Eva Ribot (AD)

Catalina Llinas (ATE)

Silvia Pelaez (ATE)

Consell Escolar

El Consell Escolar té, entre d'altres, la competència d'aprovar, avaluar i vetllar per la correcta aplicació dels documents d'organització, govern i control del centre.

Presidenta: Joana Font Barceló

Cap d'Estudis: Maria Antonia Cantallops Vallespir

Secretària: Emma Nadal Roberts

Representants del professorat

Eva Martinez

Xisca Castell

Cristina Sastre

Margalida Juan

Maria Jesús Bibiloni Antich

Representants dels pares i mares

Sonia Segura

Nadia Haddoui

Frederic Bibiloni

Representant de l’APIMA: Antoni Fullana

Representant de l’Ajuntament de Palma