Processos i tràmits oberts

LListes definitives d’admesos i exclosos ajudes de menjador

Pendent de saber la quantitat econòmica de l’ajuda.

LES FAMÍLIES QUE HAGIN SOL·LICITAT

Beques i ajudes per alumnes NEE

PODEU PASSAR PER SECRETARIA A CERCAR EL VOSTRE JUSTIFICANT

beques per a alumnes amb necessitats educatives especials (tràmit tancat)