Processos i tràmits oberts

Beques i ajudes per alumnes NEE

Beques i ajudes per alumnes NEE:

Termini de presentació de sol·licituds: obert del 27 de juliol al 26 de setembre de 2019.

Presentar a l’escola el model de sol·licitud emplenat i signat per tots els membres de la unitat familiar.

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html


https://sede.educacion.gob.es/sede/login/buscarConvocatoriasInicio.jjsp