Calendari escolar i dies no lectius del centre

L'horari de les classes és de 9h a 14h de dilluns a divendres. El centre disposa de servei d'escola "Matinera" i de "Menjador" (vegeu apartat de "Serveis").

A continuació trobareu informació del CALENDARI DEL CURS.

Dies no lectius elegits pel centre:

13 d'octubre

2 de març

3 de maig.

Festa escolar unificada: 26 de febrer

Festius Locals: 20 de gener (Sant Sebastià) i 24 de juny (Sant Joan)

calendariEscolar2020.pdf