Calendari escolar i dies no lectius del centre

L'horari de les classes és de 9h a 14h de dilluns a divendres. El centre disposa de servei d'escola "Matinera" i de "Menjador" (vegeu apartat de "Serveis").

A continuació trobareu informació del CALENDARI DEL CURS.

CALENDARI ESCOLAR 2018-2019

RESUM DEL CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 18-19

Podeu trobar tota la informació a: weib.caib.es

INICI DE LES CLASSES EL DIA 12 DE SETEMBRE DE 2018

FESTIUS I NO LECTIUS ESCOLLITS PEL CENTRE (CURS 18-19)

Pendent d'aprovar pel Claustre i Consell EScolar