Beques de menjador escolar

  • S'ha d'entregar a direcció, amb cita prèvia, entre el 24/02/2021 i 03/03/2021, degudament complimentat i amb la documentació que correspon (original i còpia)


19/02/2021. Convocatòria extraordinària: ajudes menjador situacions sobrevingudes.

BOIB, bases de la convocatòria

beques menjador 202021.pdf

Sol·licitud

Sol·licitud.pdf

Diligència de presentació

Diligència de la presentació .pdf

Declaració responsable. Presentar si declara que els únics ingressos de la unitat familiar són el subsidi de desocupació o els ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19

Declaració responsable subsidi .pdf