Cinquè i sisè

Tasques 5è A

C. 5è A i B TASQUES DEL 30 DE MAIG.pdf

Al Classroom d'anglès hi ha uns exercicis per anar repasant els vocabulari i la gramàtica vista fins ara. Document "Anglès 5è 15 dies". Adjunt al document trobareu les instruccions.

Hi ha noves activitats al Classroom d'anglès.

TASQUES 5è A DEL 16-03 AL 20 30-03-20.pdf

Tasques 5è B

C. 5è A i B TASQUES DEL 30 DE MAIG.pdf

Al Classroom d'anglès hi ha uns exercicis per anar repasant els vocabulari i la gramàtica vista fins ara. Document "Anglès 5è 15 dies". Adjunt al document trobareu les instruccions.

Hi ha noves activitats al Classroom d'anglès.

Programació de tasques 5è B.pdf

Tasques 6è A i B

FEINES 6è A:B segona Quinzena Emma.pdf
Enllaços 6è per Coronavirus.pdf
Programació 6è durant els propers quinze dies (1).pdf